رهگیری سفارش

کد امنیتی

شاخه های بلاگ خبری

تونر

تونر

تونر ها محصولات پاک کننده ملایم ولطیفی عستند که برای اطمینان از پاکسازی مجدد پوست پس از شستشوی با صابون استفاده می شوند. تونر ها علاوه بر آبرسانی به تنظیم اسیدیته پوست و آماده سازی پوست برای اعمال کرم های ضد پیر پوستی کمک شایانی میکنند.
محصول در این دسته بندی وجود ندارد