لیست محصولات این تولید کننده سیتالگا

محصولات سیتالگا

سیتالگا برند ایرانی تولید کننده محصولات کازمتیک رنگی است که در حال حاضر به تولید کرم پودر یا همان فاندیشن در 5 رنگ مشغول به کار است. این کرم پودر به واسطه کیفیت بالا و رضایت بخشی که در بین مصرف کنندگان داشته در سکوت رسانه ای و تبلیغاتی به شدت در حال کسب محبوبیت بین مردم ایران است.

بیشتر
 • فاندیشن کرم پودری سیتالگا
  36,640 تومان 45,800 تومان

  ضد آب & oil free  &  spf 30  &  ماندگاری 10 ساعته  &  در 5 رنگ متنوع  &  مناسب برای انواع پوست

  36,640 تومان 45,800 تومان
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • لاک سیتالگا پک A
  40,800 تومان 51,000 تومان

   لاک ناخن سیتالگا پک شش عددی  -  شامل کد رنگ های: 5-7-19-22-44-48

  40,800 تومان 51,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا پک B
  40,800 تومان 51,000 تومان

   پک شش عددی  -  شامل کد های: 26-32-33-40-41-47

  40,800 تومان 51,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا پک C
  40,800 تومان 51,000 تومان

  پک لاک ناخن سیتالگا شش عددی شامل کد رنگ های : 11-13-18-27-29-35

  40,800 تومان 51,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا پک D
  40,800 تومان 51,000 تومان

   پک شش عددی  -  شامل کد های: 28-31-36-38-46-50

  40,800 تومان 51,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا پک E
  40,800 تومان 51,000 تومان

   لاک ناخن سیتالگا پک شش عددی  -  شامل کد رنگ های: 2-20-21-23-25-30

  40,800 تومان 51,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا پک F
  40,800 تومان 51,000 تومان

   لاک ناخن سیتالگا پک شش عددی  -  شامل کد رنگ های: 3-4-16-42-43-49

  40,800 تومان 51,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا پک G
  40,800 تومان 51,000 تومان

   لاک ناخن سیتالگا پک شش عددی  -  شامل کد رنگ های: 6-9-14-15-34-45

  40,800 تومان 51,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا 01
  27,200 تومان 34,000 تومان

   لاک ناخن سیتالگا پک چهار عددی  -  شامل کد رنگ های: 46-17-48-19

  27,200 تومان 34,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا 02
  27,200 تومان 34,000 تومان

   لاک ناخن سیتالگا پک چهار عددی  -  شامل کد رنگ های: 46-19-50-28

  27,200 تومان 34,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا 03
  27,200 تومان 34,000 تومان

   لاک ناخن سیتالگا پک چهار عددی  -  شامل کد رنگ های: 46-19-50-28

  27,200 تومان 34,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا 04
  27,200 تومان 34,000 تومان

   لاک ناخن سیتالگا پک چهار عددی  -  شامل کد رنگ های: 33-3127-28

  27,200 تومان 34,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا 05
  27,200 تومان 34,000 تومان

   لاک ناخن سیتالگا پک چهار عددی  -  شامل کد رنگ های: 46-19-50-28

  27,200 تومان 34,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا 06
  27,200 تومان 34,000 تومان

   لاک ناخن سیتالگا پک چهار عددی  -  شامل کد رنگ های: 23-12-11-42

  27,200 تومان 34,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا 07
  27,200 تومان 34,000 تومان

   لاک ناخن سیتالگا پک چهار عددی  -  شامل کد رنگ های: 46-19-50-28

  27,200 تومان 34,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا 08
  27,200 تومان 34,000 تومان

   لاک ناخن سیتالگا پک چهار عددی  -  شامل کد رنگ های: 19-25-13-38

  27,200 تومان 34,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا 09
  27,200 تومان 34,000 تومان

   لاک ناخن سیتالگا پک چهار عددی  -  شامل کد رنگ های: 20-34-32-29

  27,200 تومان 34,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا 10
  27,200 تومان 34,000 تومان

   لاک ناخن سیتالگا پک چهار عددی  -  شامل کد رنگ های: 12-37-07-50

  27,200 تومان 34,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا 11
  27,200 تومان 34,000 تومان

   لاک ناخن سیتالگا پک چهار عددی  -  شامل کد رنگ های: 31-30-42-14

  27,200 تومان 34,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا 12
  27,200 تومان 34,000 تومان

   لاک ناخن سیتالگا پک چهار عددی  -  شامل کد رنگ های: 28-43-32-22

  27,200 تومان 34,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا 13
  27,200 تومان 34,000 تومان

   لاک ناخن سیتالگا پک چهار عددی  -  شامل کد رنگ های: 02-36-09-16

  27,200 تومان 34,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا 14
  27,200 تومان 34,000 تومان

   لاک ناخن سیتالگا پک چهار عددی  -  شامل کد رنگ های: 33-05-18-03

  27,200 تومان 34,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا 15
  27,200 تومان 34,000 تومان

   لاک ناخن سیتالگا پک چهار عددی  -  شامل کد رنگ های: 19-26-50-13

  27,200 تومان 34,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا 16
  27,200 تومان 34,000 تومان

   لاک ناخن سیتالگا پک چهار عددی  -  شامل کد رنگ های: 11-49-48-23

  27,200 تومان 34,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا 17
  27,200 تومان 34,000 تومان

   لاک ناخن سیتالگا پک چهار عددی  -  شامل کد رنگ های: 30-47-31-35

  27,200 تومان 34,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا 18
  27,200 تومان 34,000 تومان

   لاک ناخن سیتالگا پک چهار عددی  -  شامل کد رنگ های: 38-28-41-17

  27,200 تومان 34,000 تومان
  ارزان شد!
 • لاک سیتالگا 19
  27,200 تومان 34,000 تومان

   لاک ناخن سیتالگا پک چهار عددی  -  شامل کد رنگ های: 20-04-03-27

  27,200 تومان 34,000 تومان
  ارزان شد!