شرایط و ظوبط استفاده

قانون 1

لطفا در هنگام ثبت نام  و ثبت آدرس ، اطلاعات دقیق و صحیح و زمان حضور در منزل را اعلام بفرمایید. در غیر این صورت سفارش با تاخیر در ارسال مواجه خواهد شد.

قانون 2

لطفا در انتخاب محصول دقت فرمایید و در صورت نیاز به مشاوره حتما قبل از خرید با مشاورین هشت مارس مشکلات و درخواست های خود را مطرح کنید. لزوما شاید شما به محصول یا خدماتی غیر از آنچه که در هشت مارس ارائه شده نیاز داشته باشید.

قانون 3

تیم هشت مارس ضمن احترام  با تمام وجود برای حفظ زیبایی زنان و خانواده های ایرانی فارغ از قومیت و گرایش های دینی و اعتقادی متفاوت بر اساس سیاست های بی طرفانه ی انجمن زنان سازمان ملل فعالیت خواهد کرد. 

قانون 4

همکاران هشت مارس قبول می نمایند که