شما می توانید برای اطلاع از وضعیت ارسال سفارش خود پس از خرید با وارد کردن کد سفارش که در انتهای فرایند خرید دریافت کرده اید در فرم رهگیری سفارش و وارد کردن کد امنیتی از در جریان بودن سفارش خود و اینکه در چه مرحله است اطلاع پیدا کنید.

تصویر فرم رهگیری را در زیر مشاهده می کنید که در صفحه ی اول وب سایت هشت مارس قابل دسترسی است.

تلفن مستقیم مدیر وب سایت : 02144957313

آخرین بروز رسانی : 12 آذر ماه 1397